Shop

Volkswagen ID 4 Crozz Long Endurance Pro

☑ წელი – 2022;
☑ სრულად ელექტრო;

Product Description

☑ ბატარეის მოცულობა 84.8 კვტ.
☑ უკანა წამყვანი თვლები;
☑ ერთი დამუხტვით 550 კმ.
? ფასი 42.000$ დან.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Volkswagen ID 4 Crozz Long Endurance Pro”